دانلود خلاصه مقالات 21مین کنگره گیاهپزشکی ایران

خلاصه مقالات 21مین کنگره گیاهپزشکی ایران

دانلود صفحات ابتدایی شامل طرح روی جلد، سخن دبیر علمی، معرفی کمیته ها و قطعنامه کنگره

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش حشره شناسی

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش کنه شناسی

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش بیماریهای قارچی

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش قارچ شناسی

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش نماتد

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

 دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش پروکاریوت

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش ویروس و بیوتکنولوژی

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

دانلود فایل پی دی اف خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی/ بخش علفهای هرز

دانلود از سرور اول

دانلود از سرور دوم

دانلود از سرور سوم

منبع: سایت زیست پژوهش
/ 0 نظر / 112 بازدید