معرفی برخی کتابهای جدید فیزیولوژی حشرات

اخیراً چهار کتاب بسیار خوب توسط آقای دکتر محسن یزدانیان عضو هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به چاپ رسیده و یا در حال چاپ می‌باشد که ذیلاً معرفی میگردند:

1- فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات (جلد دوم). تالیف جیمز ال. نیشن

فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات
کتاب حاضر سعی بر آن دارد تا "اصول فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات ر ا ارایه بدهد" و از ورود به کُنه مطالب که هر کدام از آن ها خود به تنهایی می توانند موضوع یک یا چند کتاب مفصل باشند، اجتناب نماید . خواندن این کتاب مقدمه ای است برای ورود به دنیای پر رمز و راز و شیرین فیزیولوژی حشرات و خوانندگان پس از خواندن مطالب آن، به پتان سیل بسیار بالای فیزیولوژی حشرات در ارایه ی راهکارهای جدید برای کنترل حشرات آفت پی خواهند برد، امری که همیشه گفته اند و شنیده ایم که هدف نهایی دانش حشره شناسی کشاورزی می باشد.


2- سامانه‌های فیزیولوژیک در حشرات (در 2 جلد). تالیف مارک جی. کلاودن
ویژگی مهم کتاب نِیشِن این است که به طور سیستماتیک و کلاسیک، فیزیولوژی هر یک از دستگاه های بدن را در حد لازم و کافی شرح داده است، به طوری که به نظر من، مناسب ترین کتاب درسی برای مقطع کارشناسی ارشد می باشد. از طرف دیگر، کتاب حاضر به جزئیات مطالب بیش تر توجه داشته و به میزان زیادتری به جنبه های ملکولی و ژنتیکی پرداخته است. مقایسه ی مطالب کتاب های فوق نشان می دهد که برخی از مطالب در یکی از این دو کتاب بهتر شرح داده شده اند. بارزترین مثال آن، فیزیولوژی دستگاه عصبی است که در فصل هشتم کتاب نِیشِن بسیار کامل تر و جامع تر مورد بحث قرار گرفته در حالی که در کتاب کلاودِن بسیار مختصر و تنها در حد دو صفحه به آن پرداخته شده است و بخش اعظم فصل "سامانه های عصبی" در این کتاب به اندام های حسی که در کتاب نِیشِن فصل جداگانه ای را تشکیل می دهند، اختصاص دارد . بنابراین، برای درک فیزیولوژی دستگاه عصبی، خواندن کتاب نِیشِن کاملا لازم می باشد. در هر حال، این دو کتاب مکمل های بسیار خوبی برای هم هستند و به خوبی می توانند اصول و مفاهیم کلی و کنونیِ رایج در زمینه‌ی فیزیولوژی حشرات را پوشش دهند.
قیمت جلد اول: 65000 ریال   قیمت جلد دوم: 60000 ریال

3- کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آفات و پایداری اکولوژیک. تالیف هری سی. شارما مترجمان: دکتر اسدالله احمدیخواه و دکتر محسن یزدانیان با همکاری:مهندس شیلا شیرین بیک مهاجر
کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آفات و پایداری اکولوژیک
کتاب حاضر "کاربرد روش های بیوتکنولوژی در کنترل آفات و پایداری اکولوژیک " ترجمه Biotechnological Approaches for Pest " شش فصل اول و فصل هفدهم کتاب نوشته هاری شارما؛ دانشمند برجسته "Management and Ecological Sustainability در حوزه اصلاح نباتات برای مقاومت به آفات، می باشد و سایر فصل های آن در فرصت دیگری،
ترجمه خواهد شد . در فصل اول جنبه های کنترل تلفیقی آفات و حفظ محیط زیست و در فصل دوم م بانی اصلاحی و چشم انداز کاربرد بیوتکنولوژی برای کنترل آفات ارائه شده است . فصل سوم، به روش های ارزیابی گیاهان تراریخت و جمعیت های پس از دورگ گیری در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای از نظر مقاومت به حشرات، اختصاص دارد . در فصل چهارم، جنبه های مقاومت گیاهان به حشرات و اثر متقابل آن با سایر روش های کنترل آفات، بررسی شده است. در فصل پنجم، انواع مکانیزم‌های مقاومت و روش‌های اصلاح گیاهان برای مقاومت به حشرات بررسی شده است. در فصل ششم، نشانگرهای فیزیکوشیمیایی و مولکولی مرتبط با مقاومت به حشرات و در فصل هفتم، اختصاصاً نشا نگرهای مولکولی پیوسته با مقاومت به حشرات در گیاهان زراعی مختلف، مورد بحث قرار گرفته اند.

4- ترجمه‌ی کتاب "فیزیواکولوژی حشرات، سازوکارها و الگوها" تالیف استیون ال. چاون و سو دبلیو. نیکلسون را نیز به پایان رسانده‌اند که در مرحله‌ی داوری می‌باشد.
در بخشی از پیش گفتار مترجم آمده است که حشرات موفق ترین شکل حیات بر روی کره ی زمین می باشند. با نگاهی به تعداد گونه های شناخته شده ی جانوران و گیاهان، اهمیت این شکل موفق از حیات بیش تر روشن می شود. جالب است که فقط تعداد گونه های راسته ی سخت بال پوشان که شامل انواع سوسک ها، سرخرطومی ها و کفشدوزک ها می باشد، بیش از 300000 گونه است به طوری که برخی آن ها را صاحبان اصلی نامیده اند. در کنار این فراوانی گونه ای، "Beetle planet" زمین و زمین را "سیاره ی سوسک ها" یا توانایی حشرات برای زندگی کردن در شرایط بسیار متفاوت و گاه تعجب برانگیز، یکی دیگر از جنبه های بسیار مهم زیست شناسی آن ها می باشد . با این که حشرات جزو جانوران خون سرد می‌باشند، اما گونه های متعددی از آن ها در غارهای سرد و یخی، جزایر زیرجنوبگان و حتی در داخل برف ها زندگی می کنند. از طرفی، گونه هایی نیز وجود دارند که در شرایط بسیار گرم و Helaeomyia (=Psilopa) petrolei ، خشک و بیابانی زندگی می نمایند. مگس نفت نیز در گودال های پر از نفت خام زندگی و از آن تغذیه می کند!
از نظر زیست شناسی، موارد فوق دارای اهمیت بسیار زیادی هستند . شناسایی سازوکارهای به وجود آورنده ی این توانایی ها می توانند به بسیاری از سوال های موجود در زمینه های مختلف زیست شناسیِ تکاملی و مقایسه ای پاسخ دهند.

/ 0 نظر / 36 بازدید