# کتاب

معرفی کتاب "کایرومون های گیاهی در اکولوژی و کنترل حشرات"

فصل اول   ‌اکولوژی شیمیایی کایرومون‌های گیاهی   I. ‌مقدمه اکولوژی شیمیایی توسط انجمن بین‌المللی آن این‌گونه تعریف شده است. "اکولوژی شیمیایی مطالعه‌ی ساختار، عمل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید