# معرفی

چند سایت مفید در ارتباط با مبارزه بیولوژیک

سایت مبارزه بیولوژیک دانشگاه کورنل: http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/ مرکز اطلاعات مبارزه بیولوژیک دانشگاه کارولینای شمالی: http://cipm.ncsu.edu/ent/biocontrol/ **Midwest Institute for Biological Control: http://www.inhs.uiuc.edu/research/biocontrol/ موسسه ملی مبارزه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید