# حشرات

فراخوان کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی عوامل میکروبی بیوکنترل آفات و بیماریهای گیاهی

هدف: آشنایی کارشناسان و متخصصینبیوتکنولوژی و گیاهپزشکی با روشهای شناسایی مولکولی، اصلاح مولکولی (مهندسی ژنتیک)، فرایند های تولید (فرمنتاسیون و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید