# تبارشناسی_حشرات

معرفی کتاب تبارنما، فیلوژنی و مدلهای تکامل مولکولی

گردآوری و تدوین: دکتر جواد ناظمی رفیع  دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی گروه گیاه پزشکی 1389 ناشر: دانشگاه کردستان مرکز پخش: تهران، کتاب ایران، 66566513 مقدمه: تبارنما ساختاری ریاضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 186 بازدید