معرفی کتاب زیست شناسی خونخواری در حشرات

کتاب زیست شناسی خونخواری در حشرات، توسط آقای دکتر سید محمد عمرانی ترجمه و منتشر شده است. عناوین مطالب این کتاب را می توانید با دانلود این فایل ملاحظه نمایید:

زیست شناسی خونخواری در حشرات،

نام کتاب: زیست شناسی خون خواری در حشرات

نویسنده یا نویسندگان: M.J. Lehane

مترجم یا مترجمان: دکتر سید محمد عمرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سال انتشار: 1392

ناشر: مرکز نشر صدا

تعداد صفحه: 416

فهرست مهمترین عناوین کتاب: فایل پیوست

نام کتاب: زنبورعسل کوچک Apis (=Micrapis) florea F. را بشناسید

نویسنده یا نویسندگان: دکتر محمد سعید مصدق

مترجم یا مترجمان:

سال انتشار: 1393

ناشر: پاک‌پندار

تعداد صفحه:

فهرست مهمترین عناوین کتاب:

گیاهان مور بازدید زنبورعسل کوچک A. florea در ایران

پراکندگی جفرافیایی زنبورعسل کوچک A. florea در ایران

دشمنان طبیعی ، اثرات آمیزش خویشاوندی( همخونی)، مسمومیت های ناشی از کاربرد سموم شیمیایی واثرات مخرب این سموم در کاهش جمعیت اجتماع های زنبورعسل کوچک A. florea

نام کتاب: حشره‌شناسی و دفع آفات گیاهی

نویسنده یا نویسندگان: احمد عطامهر

مترجم یا مترجمان:

سال انتشار: 1392

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

تعداد صفحه: 245

فهرست مهمترین عناوین کتاب:

بخش اول - کلیات

فصل 1 - منشأ حشرات

بخش دوم - ساختمان بدن حشرات

فصل 2 - ساختمان خارجی بدن حشرات

فصل 3 - ساختمان داخلی بدن حشرات

بخش سوم - زیستشناسی و رفتار

فصل 4 - زیستشناسی حشرات

فصل 5 - رفتارشناسی حشرات

بخش چهارم – رده‌بندی

فصل 6 – رده‌بندی حشرات

بخش پنجم - کنترل آفات گیاهی

فصل 7 - کنترل آفات گیاهی

صمیمه: گزیدگی حشرات

جهت خرید: به فروشگاه طبیعت ایران مراجعه فرمایید: www.iraninsect.com

نام کتاب: زیست شناسی کنه ها(آکاری:ایکسودیدا)

نویسنده یا نویسندگان: D. E. Sonenshine

مترجم یا مترجمان:محمد عبدی گودرزی

سال انتشار:1392

ناشر:پیوندمهر

تعداد صفحه:312

فهرست مهمترین عناوین کتاب:

1- معرفی

2- تکامل و ارتباط طبقه بندی کنه ها

3- چرخه زندگی کنه ها

4- آناتومی خارجی بدن کنه ها

5- پوست کنه ها

6- آنانومی درونی بدن کنه ها

7- قطعات دهانی و روده جلویی

8- غدد بزاقی

9- روده میانی

10- روده عقبی , ریزلوله های مالپیگی و غدد کوکسال

11- ضمیمه (معرفی کنه های ایران)و کلید شناسایی

12- تصاویر رنگی نمونه های اصلی ایران

/ 0 نظر / 141 بازدید