شماره جدید مجله زیتون
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: نشریه

مجله زیتونماهنامه زیتون       

 

ماهنامه علمی، تخصصی، کشاورزی

 

شماره 194، بهمن و اسفند 1387

64 صفحه

 

- نقش مدیریت قطرات در تکنیک های سمپاشی

 محمدحسین ابریشمی مقدم    ص 52

 

ارتباطات شیمیایی بین حشرات و کاربرد آن ها در کنترل آفات
- حسن پاشازاده ، فرشته صادقی نسب    ص 56

با تشکر از دکتر شهرام حسامی