حشرات: فوايد و مضرات
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

حشرات اهميت بسيار زيادي در زندگي انسانها داشته و بشر از بدو خلقت داراي رابطه‌ي كاملاً نزديكي با اين موجودات بوده است. مناسبات اوليه‌ي بشر با حشرات در قالب تغذيه از آنها بوده است اما به تدريج حشرات به عوامل مزاحم و مخرب براي كشتزارها و نيز بهداشت انساني تبديل شدند و منافع بشر را مورد تهديد قرار دادند و به اين ترتيب بشر چاره‌اي جز مبارزه با اين گونه حشرات مضر و آفت نداشته است. در نقطه‌ي مقابل، حشراتي مانند زنبور عسل و كرم ابريشم در تأمين اقتصاد بشري نقش بسيار مهمي داشتند. اهميت علم حشره‌شناسي اغلب در بخش كشاورزي و در راستاي شناخت و مبارزه با آفات كشاورزي بوده است، زيرا آفات حجم وسيعي از محصولات كشاورزي را در مراحل كاشت تا مصرف مورد تغذيه قرار داده و به عنوان رقباي بسيار سرسخت براي بشر محسوب مي گردند. استان مازندران به عنوان قطب كشاورزي ايران داراي محصولات بسيار متعددي مي باشد اما از بين انواع محصولات كشاورزي در اين استان، دو محصول برنج و مركبات از سطح زير كشت به مراتب وسيعتري برخوردار مي باشند بطوريكه شهرت اين استان در مقوله‌ي كشاورزي در جهت دارا بودن دو محصول مذكور مي باشد. برنج و مركبات به مانند ساير محصولات كشاورزي داراي آفات متعددي از گروه هاي مختلف حشرات مي باشند كه بخش عمده اي از محصول را نابود كرده و خسارت قابل ملاحظه‌اي به كشاورزان وارد مي‌آورند... ادامه و منبع